رادیکال
۱۹ام مرداد ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات مصطفی مروج همدانی

قرار نیست فقط ریاضی دان باشیم
همه چیز را ، زیررادیکال عقل و منطق ببریم
و جذر آن را بگیریم
و نمودار سود را ترسیم کنیم
آنگاه ایثارگری معنی خواهد داشت ؟
کسی تخریبچی می شود ؟
کسی غواص

شاعر:مصطفی مروج همدانی


مطالب پیشنهادی