مسلخ
۲۸ام تیر ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات ابوالفضل میبدی

بعد از تو این جهان شده یک دوزخ دگر
قلب مرا کشانده به یک مسلخ دگر
سیگار تیر روی لبم دود می شود
بعدش دوباره یاد تو و یک نخ دگر

شاعر:ابوالفضل میبدی


مطالب پیشنهادی