عاشق سنگ
۲۴ام تیر ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات خالد نوری

شده آیا که گهی، عاشق یک سنگ شده باشی ؟
با خودت اینکه چرا ، وارد یک جنگ شده باشی ؟
با خودت اینکه چرا وارد یک جنگ شدید
که در آن قلب تو زخمی و ز پا لنگ شده باشی ؟
تک و تنها بنشینی و خــــــــــیلی

شاعر:خالد نوری


مطالب پیشنهادی