تزویر
۸ام تیر ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات امیر جوانمردی

تزوير
در ميان شما زندگي ميکنم
و نمي شناسمتان.
چرا که؟
از دور زيبائيد!
اما?
اما?
اما?
چه آزاري را متحمل ميبايد شد.
چرا که؟
فقط از دور زيبائيد.
*****
آغوشتان را به رويم ميگشاييد.
و من

شاعر:امیر جوانمردی


مطالب پیشنهادی