و بالِ روز گار!
۳۱ام خرداد ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمد کریم زاده نیستانک

.
مرغ ها
– هر روز –
چند بار
تخم می گذاشتند!!
.
.
مرغ ها
مَرد !!
شده بودند …
*محمد کریم زاده نیستانک ۳۰/ خرداد

شاعر:محمد کریم زاده نیستانک


مطالب پیشنهادی