روزگاران
۳۱ام خرداد ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمدرضا جعفری

دخترِ زیبایِ خورشید
در سحرگاهان که رونق را برایِ خویش می خواهد
با آسمان ها ، حرف دارد !
وآنگهی با خنده هایِ دختری دیگر
این روزگاران را برایِ قصّه ها
……………………………. هرگز نمی خواهد !
م

شاعر:محمدرضا جعفری


مطالب پیشنهادی