شوكران درد
۲۸ام خرداد ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات احسان شفیقی

شوكران درد
(خطاب به حضرت حافظ در حافظيه شيراز)
تو…
قطره
قطره
قطرة
باران عشق را
بر اين كوير داغ گون خيز ما
ببار
شايد
دوباره سبز شود
بذر عشق و شعر
ما نيز
با شوكران درد بسازيم
باك نيست
گر

شاعر:احسان شفیقی


مطالب پیشنهادی