خسته ام
۲۶ام خرداد ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات بردیا امین افشار

خسته ام از نگاه مغرور تو
خسته ام از صدایت که می دهد فرمان
می اندیشی که هستی برتر
می خروشد در درونت این گَمان
به خیالت آسمان از آن توست
زمین باید فرستد بر تو درود
فصلها همه هستند غُلامت
فرشته

شاعر:بردیا امین افشار


مطالب پیشنهادی