سخت است
۲۵ام خرداد ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات سعيد غمخوار

سخت است«عزیزی»را بخواهی بی‌خبر باشد
در فکرِ خود دنبال ِ امّا و اگر باشد
با هر که می‌خواهی بگویی حرف قلبت را
در پیش ِ او تنها سلامی مختصر باشد
سخت است که از شرم و خجالت حرف این دل را
هر

شاعر:سعيد غمخوار


مطالب پیشنهادی