شاخه یِ آزادگی
۲۴ام خرداد ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمدرضا جعفری

چشم هایت دیدنی ست
دست هایت خواندنی ست ،
همچو گل هایِ حیا
با ثریّایِ وجودت دام ها برچیدنی ست
تا که با گنجشک هایِ شاخه یِ آزادگی
مثلِ بارانِ بهار
نامِ زیبایِ تو را با افتخار
هر کسی بیند به

شاعر:محمدرضا جعفری


مطالب پیشنهادی