سبز و شفاف و ارغوانی
۲۴ام خرداد ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات  بشیر اسکندری Bashir Eskandari

از بس که نخوردم ازش بیگانه شدم
فراموشم شده از وقتی آواره شدم
رنگش سبزست و شفاف و ارغوانی 
وز فراق خوش مذاقش دیوانه شدم
(بشیر اسکندری) بارسلونا

شاعر: بشیر اسکندری Bashir Eskandari


مطالب پیشنهادی