دست‌های زمستانی
۲۴ام خرداد ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمد طاهر جلیلی مرندی

فقط یک لحظه
یک لحظه برای من كافی‌ست!
مابقی اين فصل‌ها برای خودت!
كه ما هرچه كاشتيم برنداشتيم
جز قاب عكس تنهایی
كه روی ميز خاک می‌خورَد
روز آخر چرا
در دست‌های تو ته‌نشين نشدم؟
آن دست‌های

شاعر:محمد طاهر جلیلی مرندی


مطالب پیشنهادی