هر بار دل شکست و خطا را بهانه کرد
۲۳ام خرداد ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات سهراب عرب زاده.سرگشته.

هر بار دل شکست و خطا را بهانه کرد
"خلوت نکرده رفت" و حیا را بهانه کرد
انگار داشت واهمه پا گیر او شوم
تقدیر و خط و کار خدا را بهانه کرد
مردُم برای او سندیّت نداشت و باز
هی حرف های بی سَرِ

شاعر:سهراب عرب زاده.سرگشته.


مطالب پیشنهادی