بداهه ای در عشق
۲۲ام خرداد ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات اسماعيل عليخاني

آدمی عاشق نباشد بی هنر
رفته از این رزم گاه خیر وشر
لیک ما معشوق را گم کرده ایم
گشته او پشت هوس ها مستتر
عشق را جنس مخالف دیده ایم
یا که ثروت را وپول بیشتر
یا مقام دنیوی و صندلی
یا که شهرت آن

شاعر:اسماعيل عليخاني


مطالب پیشنهادی