در سوگ پدر
۲۰ام خرداد ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات ابوالفضل علم بيگى

رفت از ديده ام و چَشمِ تَرَم مى سوزد
نگرانِ لحظاتيست كه نِگه خيره به در مى دوزد
گفتم اَر مى روى قدرى به طُمأنينه و آهسته برو
گفت آهسته روم عشقِ تو مى افروزد!
ابوالفضل علم بيگى
بمناسبت رحلت

شاعر:ابوالفضل علم بيگى


مطالب پیشنهادی