زیباتر از مهتاب
۱۷ام خرداد ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات علی معصومی

مستی چشم تو را غیراز شراب ناب نیست
این خمارآلودگی در مایه های خواب نیست
راز این دلبستگی های تو با آینه چیست ؟
پشت مینائی که جز پردازش سیماب نیست
نیزه دار چشم شهلایت کمین ها کرده است
اینچنین

شاعر:علی معصومی


مطالب پیشنهادی