کابوس ...
۱۶ام خرداد ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محسن نظری

حتی اگر این شعر ، شعر آخرم باشد
باید بگویم هر غمی را در سرم باشد
نفرین به هر کس ، لقمه بر بیگانه می بخشد
وقتی که یک محتاج هم ، در کشورم باشد
این روزها ، دنیای من ، مانند کابوس است
آخر چطور این

شاعر:محسن نظری


مطالب پیشنهادی