و بی تو نیمه تمام است...
۱۴ام خرداد ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات زینب باباخانی

به سکوتی که بعد تو
مرا صدا می کرد
کسی درون من اما،
دعا دعا می کرد
که بخوانم تو را
و… برگردی
مثل وقتی که تیر عشق را
بغل کردی
من شبیه توام الان
که غرق رگبارم
منم که بغض دارم و
برات می

شاعر:زینب باباخانی


مطالب پیشنهادی