دوست 5
۱۰ام خرداد ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات مهدی عابد ابراهیمی

دوست
انکه از حال دلم بی خبر است
پس چرا شمع دل و تاج سر است
ما به شکرانه ای او جان بدهیم
دل به قربان سرش مختصر است
ای فلک بخت من و درد عجیب
تلخی خاطرمان از شکر است
اتشی تا به سحر بی

شاعر:مهدی عابد ابراهیمی


مطالب پیشنهادی