عشق کجاها می برد..عارفانه های باباباقر537
۵ام خرداد ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمد باقر انصاری

عشق کجاها می برد..عارفانه های باباباقر۵۳۷
سرگشته ازسودای تو، من را به رویا می برد
این کام وصلت هر شبم، جانم به اغما می برد
رسوا منم شیدا منم، اول تویی آخر تویی
رسوای شیدای تو ام ، عمرم به یغما

شاعر:محمد باقر انصاری


مطالب پیشنهادی