لکه ننگ
۴ام خرداد ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات علی رفیعی

باد می سوزد
ابر می تند
خواب می پرد
من همچنان
می گریم …
و اشک لکه ننگی است
که بر شاخه های دلم می ماند
علی

شاعر:علی رفیعی


مطالب پیشنهادی