خیابون حقیقت
۲ام خرداد ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات سهیلا مولاوردی

رام که بیوفته به خیابونِ حقیقت ،
صبر می کنم تاریکی اونجا رو بگیره
ترسی ندارم از یه چاله قدِ یادم
از روش رد می شم که احساسم بمیره
هیشکی نمی خوام بشنوه آهنگِ پامو
آهسته کفشامو باید از پا

شاعر:سهیلا مولاوردی


مطالب پیشنهادی