شعر بدون نقطه _ ارمغان دل
۳۱ام اردیبهشت ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمد هادی نجفی

ارمغان_دل
شعر بدون نقطه
سُرودی در دل هر مصرع عطار و مولوی را
لعل کردی کلامِ دل و سر کردم کودکی را
عِلم دادی و دُرّ و گوهر کردی هر مصرعی را
صد سلام که ره آوردی سعدی و رودکی را

شاعر:محمد هادی نجفی


مطالب پیشنهادی