پشت پا به دنیا شعر عرفانی کردی
۲۷ام اردیبهشت ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات مصطفی کریمی موموندی

ساقی به و پیم باده ی وی جام
تا در بام و ای خیال خام
باده به وه پیم ارغوانی بو
بزم و نشاطی جور جوانی بو
باده به و پیم خندان جور جام
تا و سر بنم عمر ناتمام
ساقی کاسه به پر نور بود امشو
شراو ناوی

شاعر:مصطفی کریمی موموندی


مطالب پیشنهادی