رونق سیّاره گی
۲۷ام اردیبهشت ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات علی معصومی

باید از نو بسرایم غم بی چاره گی ام را
ز پریشانی خود گویم و آواره گی ام را
بنویسم غزلی تا که به آتش بکشاند
سر شیدای من و مسلکِ خمّاره گی ام را
بیت بیتی که مرا ناله زند تا به قیامت
یا به گوش ات

شاعر:علی معصومی


مطالب پیشنهادی