تشنه عشقیم
۲۶ام اردیبهشت ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات حمید ارامیان

تشنه عشقیم باهم جنگ داریم بیشتر
در مسیر زندگی ما سنگ داریم بیشتر
تا بکی با دشمنی،دشمن تراشی میکنیم
راهمان کوتاه، ولی فرسنگ داریم بیشتر
از گرانی لقمه نانی ندارد سفره مان
در تمام چهره

شاعر:حمید ارامیان


مطالب پیشنهادی