کجاست
۲۵ام اردیبهشت ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات مهدی اکبری ممقانی (زاهد)

می خوردسیلی به گوشم عمه جان اکبرکجاست
ناله ی مستانه ی دلهای غم پرور کجاست
گوییا پیغمبر از نو زاده شد از مادرش
آنکه بود از هر جهت مانند پیغمبر کجاست
بد دلان خود بر سزایش کرده بودند

شاعر:مهدی اکبری ممقانی (زاهد)


مطالب پیشنهادی