تلاطم دریا
۲۵ام اردیبهشت ۱۳۹۷ ماشین و خودرو

تلاطم دریا
میزند تازیانه
بر
ساحل
دریا :
نیست رسم همنشینی
من در تلاطم
تو در تما شا.
ستار سلطانیان
اهواز.

شاعر:ستار سلطانیان


مطالب پیشنهادی