اشعار کوتاه 61
۲۲ام اردیبهشت ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات عبدالملک خرمالی

دعا کردم
خدایا به زندانیان بال بده
یادم رفت
اینجا پرنده ها را
در آسمان
شکار می کنند

با گاو نر شخم زدند
خرمن کوبیدند
وآخر جو را به اسب
کاه را به گاو دادند
—-—-—
خواستم هیزم کنم

شاعر:عبدالملک خرمالی


مطالب پیشنهادی