اوست..عارفانه های باباباقر
۲۰ام اردیبهشت ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمد باقر انصاری

اوست..عارفانه های باباباقر
این دل دیوانه را
معشوق اوست
می روم درراه او
معبود اوست
مبداء و مقصد در عالم
اوست اوست
او جهت یاب منست
مقصود

شاعر:محمد باقر انصاری


مطالب پیشنهادی