زوج‌های ذرات مجازی
۱۵ام اردیبهشت ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمدحسن چگنی زاده

در گردش نبود
زمانی که
زمین را از گریه تهی کردم!
شرمسار توام
قانون دست خورده ی انسان هاست
این زمین، بد می

شاعر:محمدحسن چگنی زاده


مطالب پیشنهادی