نوید روز شادی ..باباباقر 536
۱۳ام اردیبهشت ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمد باقر انصاری

نوید روز شادی ..باباباقر ۵۳۶
جهان مدتی طولانیست
در تاریکی فرو رفته
و حال امشب
شب تولد نور…
ستاره ها رقص کنان در آسمان شب
تا زمانی که نور روشنی ساطع شود
فرشتگان ستاره های شب را
یک به یک

شاعر:محمد باقر انصاری


مطالب پیشنهادی