سرود میلاد حضرت ولیعصر امام زمان عج
۱۰ام اردیبهشت ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات رسول چهارمحالی

سرود میلاد حضرت مهدی(عج)
شاعر و مداح اهل بیت رسول چهارمحالی(ساقی)
………………………………….
عجل علی ظهورک(۲)
…………………………………
گل نرگس اومده،آئینۂ حس اومده
به جهان گل پسر،حضرت نرگس اومده
عشق

شاعر:رسول چهارمحالی


مطالب پیشنهادی