قانون
۷ام اردیبهشت ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات احمد نعیمی

هر بی سر و پایی گذر کرد از نگاهت
قانون مگر دبگر ندارد شهر

شاعر:احمد نعیمی


مطالب پیشنهادی