آتش عشق..عارفانه های باباباقر...535
۷ام اردیبهشت ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمد باقر انصاری

آتش عشق..عارفانه های باباباقر…۵۳۵
عشقت حکایتی بود، شاید شود فسانه
آتش به جان چو انداخت، هردم کشد زبانه
عمری جفا کشیدم، در حسرت نگاهت
تیری فتاده بر من،از ابرویت کمانه
دردی کشم به عشقت،جانم

شاعر:محمد باقر انصاری


مطالب پیشنهادی