مدح میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام
۶ام اردیبهشت ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات رسول چهارمحالی

مدح میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام
شاعر رسول چهارمحالی(ساقی)
…………………………….
ابروانش حلقه در عرش برین
بود در سیما چو خیر المرسلین
بازوانش داشت شور حیدری
صولت او صولت پیغمبری
برق چشمانش

شاعر:رسول چهارمحالی


مطالب پیشنهادی