سایه ی ولایت
۲ام اردیبهشت ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمد رضا دامغانی

بسم الله الرحمن الرحیم
سایه ی ولایت
محمد رضا دامغانی
***
سایه ات بر تن و جان طعم شقایق دارد .
قامتت سرو روان بزم دقایق دارد .
گهر جام بلورت ز سرای ابدی است .
مرحمت بر دلمان عزم حقایق دارد .
آستان

شاعر:محمد رضا دامغانی


مطالب پیشنهادی