قبرستان خیال
۱ام اردیبهشت ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات فاطمه  شافعی

روح خودم شاد در قبرستان خیالت گم گشتم
باز بی تو به سر منزلی تاریک بر گشتم

شاعر:فاطمه شافعی


مطالب پیشنهادی