بیگناه
۳۱ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﻣﺮﺩﯼ

مرا در گور ناشناخته ای خواباندند،
نمیدانم تاوان که بودم،
وقتی سنگسار عدالتگونه ای پیشانیم را

شاعر:ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﻣﺮﺩﯼ


مطالب پیشنهادی