ترانه دنیای واروونه
۳۰ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات تینا دلشکیب اصل

به نام خدا
((دنیای وارونه))
تو این دنیای واروونه
کسی از عشق نمیدونه
ببین مجنون بی لیلی
بازم حالش پریشوونه
گل سرخ امیدُ باز؛
ببین پژمرده تو سینه
چرا از باغ احساسش
کسی عشق و نمیچینه
ببین

شاعر:تینا دلشکیب اصل


مطالب پیشنهادی