کُری سنگین و آسیایی استقلال و پرسپولیس
۲۸ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو

برترین
ها: استقلال و پرسپولیس در آسیا صدر نشین شده اند، اما روزنامه های رنگی
همچنان کُری خوانی میکنند، روزنامه پیروزی با اشاره به غیبت بازیکنان اصلی
الهلال در ترکیب این تیم، پیرویز استقلال را کم ارزش جلوه داده و با تیتر
خدا بده شانس، به شانس خوب آبی ها کنایه زده.

کُری سنگین و آسیایی استقلال و پرسپولیس

از آن طرف روزنامه استقلال هم پیروزی پرسپولیس را لطف پورعلی گنجی تلقی کرده و این گونه این بُرد را بی اهمیت دانسته است.

کُری سنگین و آسیایی استقلال و پرسپولیس


مطالب پیشنهادی