بارش شدید تگرگ در مراغه
۲۸ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو

مشرق – بارش شدید برف و باران امروز بیشتر نقاط کشور را سفیدپوش کرده
است. در تصویر زیر بارش شدید تگرگ درشهرستان مراغه آذربایجان شرقی را
مشاهده می کنید.

بارش شدید تگرگ در مراغه (عکس)


مطالب پیشنهادی