یوسُفی بی زلیخا!
۲۷ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات مصطفی رسولی

زندگی نیست جز با شقایق ها، که انسانی دگر دیدم!
به جادوی نگاه تو، سالها روح و تن از هم جدا دیدم!
بکش دستی به زلف من، که یار از من گریزان است!
چو پایم نیست بگریزم، دنیا هم بدتر از زندان است!
کنون

شاعر:مصطفی رسولی


مطالب پیشنهادی