اوجِ لذّت پرواز
۲۶ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات محمد کریم زاده نیستانک

.
پرنده
در
آسمان
خلال می کشید
لُقمه ی آزادی را…
*محمد کریم زاده نیستانک ۲۵/ فروردین

شاعر:محمد کریم زاده نیستانک


مطالب پیشنهادی