ارمغان برگ سبز
۲۴ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات امیر چراغی خیرابادی

که توان خمره می را،سر کشد بدون جامی
منتظر مست بماند،تا بیایدش فلانی
چه بسا بنده پاکی،زهد خشک نما و مومن
خرقه سوزانده در آتش،شده خوش نام زمانی
محشر شعبده بازان،خون عاشقان بریزد
که شوند بنده

شاعر:امیر چراغی خیرابادی


مطالب پیشنهادی