درمانگاه عشق
۲۳ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات دکتر نادر نوری

به درمانگاه عشقت پا نهادم
دلم را جز به تو به کس ندادم
چنان از برق چشمت شُک گرفتم
هنوز از قدرت آن در شگفتم
ربودی دل به یک غمزه به راحت
شدم در دام ژرف آن نگاهت

شاعر:دکتر نادر نوری


مطالب پیشنهادی