تنها دو گیلاس
۲۲ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات کاظم پارسای

بَند بَند
ملودی انگشتانم
لایِ مشکین زُلالِ موهایت گم شده اند
باز کن روسریت را نازنین
بیافشان آبشارِ ابریشمیت را در دلِ شب
و نجات بده دیوانه یِ سر گشته را
که در نوک انگشتانم به جوخه یِ دار

شاعر:کاظم پارسای


مطالب پیشنهادی