گورستان دوچرخه‌های رنگارنگ
۲۱ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو

وبسایت
مشرق: در سال‌های اخیر دوچرخه‌سواری در چین رشد زیادی داشته‌است و ده‌ها
شرکت دوچرخه‌سازی، میلیون‌ها دوچرخه با رنگ‌ها و مدل‌های گوناگون به بازار
عرضه کرده‌اند.

ما از آن‌جائیکه عرضه کارخانه‌ها بیش از
تقاضای مردم بود و از سوی دیگر دولت چین هم زیر ساخت‌ها و مقرارت برای سیل
ناگهانی میلیون‌ها دوچرخه به خیابان‌ها را فرهم نکرده بود

این امر باعث شد تا دوچرخه‌سواران در هر جای
خالی در خیابان دوچرخه‌ها را رها کنند و در نتیجه باعث مسدود شدن و شلوغی
خیابان‌ها و مسیر‌های شهر شوند.

گورستان دوچرخه‌های رنگارنگ

گورستان دوچرخه‌های رنگارنگ


مطالب پیشنهادی