ستاره
۲۰ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات مهدی محمدی

چراغ‎ساز
همسایه‎ای است پشتِ در
از درد به من شناس‎تر
با دختری از آسمان که گفت
بابا برام چراغ ژادو بساز
آن‎دم «ستاره» را
دیدم که می‎پرید
با چشم‎های سبز
زیر سقف انتظار!
گفت با زبانِ

شاعر:مهدی محمدی


مطالب پیشنهادی