باران
۱۹ام فروردین ۱۳۹۷ ماشین و خودرو


نمایش مشخصات فرشته خدابخشی چر مهینی

باران می بارد باران می بارد
زندگی در من نطفه می کارد
درختان باموسیقی شورانگیزباد
دررقصی پرتلاطم می خوانند
باران می بارد باران می بارد.
بهار

شاعر:فرشته خدابخشی چر مهینی


مطالب پیشنهادی